Ako funguje porota na americkom súde

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Milí čitatelia, vitajte pri článku, ktorý je o dôležitej občianskej povinnosti a zodpovednosti v USA, a to byť členom poroty, ktorá v jednoduchosti povedané: rozhoduje o vine a nevine obžalovaných. Ako to však funguje?

V mnohých amerických filmoch sú zobrazené scény odohrávajúce sa na súde. Okrem sudcu je vždy prítomná aj porota, ktorú tvorí viacero členov. Kto sú porotcovia? Aká je ich úloha? Musia byť na súde vždy?

Porotcovská povinnosť sa v USA nazýva jury duty. Právo obžalovaných na nestrannú a férovú porotu vyplýva zo šiesteho dodatku Konštitúcie Spojených štátov.

Jury duty je za veľkou mlákou občianska povinnosť a zodpovednosť, čiže ak obyvateľ USA dostane predvolanie na porotcovanie, musí sa zúčastniť procesu.

Dva základné druhy porotcovskej povinnosti sú: grand jury, petit jury.

Grand Jury

Rozhodujú o prípade, ktorý ešte nie je na súde. Úlohou porotcov je jednohlasne rozhodnúť o tom, či v danej veci je dosť dôkazov na to, aby sa dostal pred súd. Rokovania 16-23 porotcov nie sú prístupné verejnosti a prebiehajú bez vypočutia právnikov či obžalovaných.

Petit Jury

Rozhodovanie, ktoré prebieha na súde. Môže ísť o trestné konanie alebo o občianskoprávne konanie.

Ak ide o trestné konanie, 12-členná porota sa musí jednohlasne zhodnúť na verdikte vinný – nevinný / guilty – not guilty.

Ak ide o občianskoprávne konanie, porota s minimálnym počtom 6, max. 12 členov, sa musí jednohlasne zhodnúť na verdikte zodpovedný – nezodpovedný / liable – not liable.

  • V občianskoprávnom konaní nemusí byť na súde prítomná porota, ak sa obe strany vzdajú tohto práva.

Rozdiel medzi trestným a občianskoprávnym konaním je, že trestné konanie podáva vláda a vedie ho prokurátor. Ide o prípady porušenia zákona a trestných činov, ktorých následkom je zvyčajne väzba. Zatiaľ čo občianskoprávne (civilné) konanie podáva buď súkromná fyzická osoba alebo spoločnosť, proti inej fyzickej osobe alebo spoločnosti.

Ako sa predvoláva do poroty

Porotcovia sa vyberajú náhodne z oficiálneho zoznamu registrovaných voličov v danej oblasti + na základe zoznamu vodičských oprávnení.

Vybraným potenciálnym porotcom príde predvolanie poštou na adresu trvalého pobytu. Predvolanie pozostáva z dátumu, miesta a času pojednávania.

  • Podľa štatistík bolo v roku 2014 predvolaných 218 203 potenciálnych porotcov, z ktorých nakoniec vybrali 22,4%.
  • V dotazníku z roku 2012 uviedlo 27% Američanov, že počas svojho života boli aspoň raz súčasťou poroty na súde.

Každý predvolaný potenciálny porotca musí prejsť selekciou.

Selekcia poroty

Selekcia poroty je výberový proces, počas ktorého potenciálni porotcovia odpovedajú na otázky, ktoré im kladú advokáti oboch strán a sudca, aby určili zaujatosť/nestrannosť. Ani jeden člen poroty nesmie pôsobiť zaujato a nesmie mať konfikt záujmov. Pýtajú sa napríklad na vek, príjem, rodinu, záujmy a ďalšie špecifické otázky.

Ukážka otázok počas selekcie:

  • Považujete sa za človeka, ktorý dodržiava pravidlá?
  • Prijali by ste, ak by Vám ponúkli miesto v reality show?
  • Ste súťaživí?

Päť podmienok na vykonávanie jury duty

Vykonávať rolu porotcu môžu len osoby, ktoré:

1. majú najmenej 18 rokov;

2. sú občania USA a majú trvalý pobyt v štáte, v ktorom prebieha súdne konanie;

3. majú dostatočné znalosti anglického jazyka;

4. nemajú fyzické a mentálne obmedzenia;

5. majú čistý register trestov.

Kto nevykonáva jury duty

Porotcovská povinnosť sa netýka tých, ktorí nespĺňajú aspoň jeden z piatich vyššie spomenutých bodov. Okrem toho sú však od porotcovania oslobodení napríklad aj zamestnanci ozbrojených síl, vlády ale aj policajti, právnici či väzenskí pracovníci.

Povinnosti porotcov

Každý člen poroty musí zložiť prísahu, že vezme do úvahy všetky dôkazy a skutočnosti, na základe ktorých spoločne dosiahnu spravodlivý rozsudok.

Porotcovia počas priebehu súdu, ktorý môže trvať viac dní, nesmú o prípade rozprávať so žiadnym kolegom z poroty a ani so žiadnym rodinným príslušníkom.

Porotcovia sa musia vyhýbať všetkým médiám, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom spomínať daný prípad, aby ich to nijakým spôsobom neovplyvnilo.

Ako je to s voľnom v práci

Predvolanie k porotcovaniu dokáže skomplikovať viacero vecí, napríklad práca. Podľa federálneho zákona žiadny zamestnávateľ nemôže obmedziť, aby sa jeho zamestnanec mohol zúčastniť súdu za účelom porotcovania a taktiež nemôže následne vyvodzovať žiadne dôsledky.

To, či sú zamestnávatelia povinní poskytnúť zamestnancovi platené voľno, závisí od zákonov v jednotlivých štátoch.

  • Podľa štatistík dostáva platené voľno z dôvodu účasti v porote až 94% štátnych zamestnancov. Privátny sektor má štatistiky plateného voľna v okolí 54%.

Každá účasť v porote (aj keď potenciálny porotca nie je nakoniec vybraný), je finančne odmenená. Ak je súd ukončený za menej ako 10 dní, každý porotca dostane $50 / 41,45€ za deň. Ak súd trvá viac ako 10 dní, potom sa suma navyšuje na $60 / 49,74€ za jeden deň.

Čo sa stane, ak sa predvolaný nedostaví

Ak sa predvolaná osoba nedostaví na príslušné konanie, bude mu udelená finančná pokuta vo výške $250 – $1 000. Ak sa to však zopakuje, pokuty môžu siahať k sume až $2 500.

Ak sudca bude mať zato, že predvolaný sa tejto povinnosti zámerne vyhýba, môže vydať zatykač a obvinenému hrozí niekoľko dní odňatia slobody. Čítala som napríklad o mužovi, ktorý si kvôli ignoracii musel posedieť tri dni za mrežami.

Stane sa však, že predvolaný má vážne dôvody, ktoré mu neumožňujú dostaviť sa na miesto, a tak musí požiadať o odklad tejto povinnosti. V mnohých prípadoch musí uviesť časové obdobie, počas ktorého je ochotný nahradiť to, čo zameškal.

Rozhodovanie porotcov

Porotcovia sa MUSIA jednohlasne dohodnúť na rozsudku. Na rozhodnutie majú maximálne dva týždne. Ak sa nevedia dohodnúť, sú v tzv. mŕtvom bode. Sudca môže rozhodnúť o ďalších rokovaniach. Ak sa však porota stále nevie rozhodnúť, nasleduje tzv. mistrial. To znamená, že obžalovaný nie je vinný, avšak nie je ani oslobodený spod obžaloby. V niektorých prípadoch môže prokurátor nakoniec zamietnuť obvinenie obžalovaného0. Na druhej strane však môže nastať vzájomná dohoda o vine a treste.

Ak sa porota zhodne jednohlasne, sudca určí dátum vynesenia rozsudku. Vo väčšine štátov rozhoduje o výške trestu výhradne sudca. Medzi hlavné výnimky vo väčšine štátov však patrí odsúdenie na trest smrti, pri ktorých má porota hlavné slovo.

Milí čitatelia, ďakujem za prečítanie tohto článku. Chceli by ste si vyskúšať porotcovanie? Určite mi dajte vedieť váš názor! Mám pre vás odporúčanie na skvelý film ohľadom tejto témy. Jeho názov je v angličtine 12 Angry Men, v slovenčine 12 rozhnevaných mužov.

Sledovať ma môžete aj na mojich sociálnych sieťach:

  • Facebook: Za Veľkou Mlákou
  • Instagram: tina_januvka
  • LinkedIn: Martina Januvka

Tina

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Najčítanejšie

Zaujímavosti

Sledujte ma