Je štúdium na americkej univerzite luxus?

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Vitaj pri novom článku, milý čitateľ. Na dnes som si pre teba pripravila tému štúdium na americkej univerzite, pretože je neodmysliteľnou časťou série o životnej úrovni za veľkou mlákou. Kvalita škôl, cena za štúdium, uplatnenie sa absolventov na trhu, to všetko má vplyv na ekonomickú situáciu danej krajiny. Vedel si, že z 10 najlepších univerzít na svete nájdeš viac ako polovicu v Amerike?

Systém štúdia na univerzite

Študenti strednej školy neukončujú svoje štúdium maturitou. V 25-tich štátoch si však na ukončenie štúdia musia vybrať jeden z dvoch testov SAT alebo ACT (môžu si vybrať aj oba). Skóre testov je veľmi dôležitá súčasť prihlášok na všetky univerzity, takže ak ich má nejaký štát nepovinné, študent, ktorý chce pokračovať v štúdiu a ísť na univerzitu, si ich musí urobiť dodatočne (musíš ich absolvovať aj keď chceš ísť na univerzitu a si napr. zo Slovenska). Test SAT sa píše tri hodiny a tvoria ho úlohy z matematiky, čítania a písania. Hodnotí sa na škále 400-1600. Test ACT sa píše 2 hodiny a 55 minút a tvoria ho úlohy z jazyka, matematiky, čítania a schopnosti kritického myslenia. Hodnotí sa na škále 1-36. S prihláškami, výsledkami testov sa na univerzity posiela aj esej, ktorá musí byť tak dobrá, aby z pomedzi všetkých zaujala. Príklady tém esejí: Opíš nápad, ktorý ťa tak zaujal, že si stratil prehľad o čase; esej na Harvard: Čo by si chcel, aby o tebe vedel tvoj nový spolubývajúci?; Veľa študentov preruší štúdium na Harvarde na jeden rok. Čo by si robil počas celého roka, ak by si bol jedným z nich? Písanie esejí, testy, spoločné projekty a prezentácie, sú neodmysliteľnou súčasťou akéhokoľvek štúdia v USA. Neexistujú ústne skúšky, štátnice a písanie záverečných prác na štýl bakalárok a diplomoviek. Bakalárske štúdium (bachelor’s degree) trvá 4 roky. Dĺžka magisterského štúdia (master’s degree) závisí od počtu kreditov, zvyčajne sa dá zvládnuť za 1.5 až 2 roky. Tak ako na Slovensku, študenti majú určený minimálny počet kreditov, ktoré musia dosiahnuť. Avšak v magisterskom ročníku (okrem práva a medicíny) sú všetky kredity spoplatnené. Každá univerzita má určenú cenu za jeden kredit, takže študenti neplatia jednotnú cenu za celý rok, ale platia za povinný počet kreditov. V praxi to znamená, že študent nie je viazaný na dva roky štúdia ako je to na Slovensku, no je viazaný na splnenie kreditov, takže môže mu to trvať akýkoľvek čas. Veľké množstvo študentov však ukončuje svoje štúdium dosiahnutím bakalárskeho titulu, pretože je postačujúci na vykonávanie mnohých zamestnaní (sociálny pracovník, administratívny pracovník, psychológ, zdravotná sestra/brat). Medzi najlepšie platené zamestnania s bakalárskym titulom patria: piloti, ropní inžinieri, marketingoví/architektoví/počítačoví manažéri a podobne.

  • Po absolvovaní stredoškolského stupňa štúdia, sa na univerzitu hlási okolo 70% študentov.
  • Univerzitné vzdelanie je v USA spoplatnené. Študenti však majú väčšiu možnosť získať granty, prospechové či športové štipendiá.

Prestížne univerzity

O univerzitách Harvard, Yale, Princeton, si už určite počul minimálne vo filme alebo v seriáli. Patria totiž k elitným, najprestížnejším univerzitám sveta. Práve už spomínané tri (Harvard University, Yale University, Princeton University) patria k historicky najstarším a spolu s ďalšími piatimi (Brown University, University of Pennsylvania, Cornell University, Columbia University, Darthmout University) tvoria Ivy League. Dostať sa na ne je snom mnohých študentov. Ak si predstavíš americký seriál v ktorom celé generácie bohatých rodín navštevovali danú elitnú školu a chcú aby ju navštevovali ich generácie aj ďalej, deje sa to aj v skutočnosti. Samozrejme, tieto školy navštevujú aj úplne obyčajní študenti z celého sveta, no nájdeš tam aj takých, ktorí sa tam dostali ľahšie, pretože v ich najbližšej rodine majú absolventa školy. Všetky tieto univerzity sú súkromné a veľmi bohaté, pretože absolventi ich finančne dotujú. Na to, aby ťa prijali na univerzitu tohto druhu ti nestačia len dobré študijné výsledky, no potrebuješ mať aj mimoškolské aktivity, ako napríklad byť súčasťou zaujímavého krúžku, robiť dobrovoľníctvo, venovať sa aktívne športu. Skrátka, na tieto školy sa hlásia všetci rozumovo zdatní, takže musíš mať v zálohe aj niečo viac, čo ťa odlišuje od ostatných. Ak ťa spomedzi všetkých uchádzačov vyberú, no tvoji rodičia nezarábajú viac ako cca 60.000€, tieto univerzity ti školné odpustia. Ich myšlienkou je, že ak si dostatočne dobrý, no tvoja rodina nezarába dosť, mal by si dostať šancu.

Avšak absolvovanie jednej z týchto škôl ešte nezaručuje veľké pracovné úspechy a vysoký plat. Citujem môjho manžela: „Je lepšie byť TOP na priemernej univerzite ako byť podpriemer na Ivy.“

Logá Ivy škôl

Porovnanie cien za štúdium

Na porovnanie cien za štúdium na vysokej škole som vybrala dve súkromné univerzity, a to Harvard (Harvard University), ktorý sa nachádza v Bostone a zastupuje elitné školy, a univerzitu v Tulse, štát Oklahoma (University of Tulsa), ktorá nepatrí k TOP univerzitám, a teda zastupuje „obyčajnejšie“ súkromné školy; a dve štátne školy – univerzitu v Californskom Los Angeles (University of California Los Angeles), ktorá patrí k špičke a univerzitu Temple (Temple University) vo Philadelphii, ktorá zastupuje „obyčajnejšie“ štátne školy. Poplatky som našla v dolároch a následne ich premenila na eurá kurzom $1=0.89€ zo dňa 5.3.2020.

  • Na štátnej univerzite sú výrazne finančne zvýhodňovaní domáci, teda americkí študenti. V niektorých odboroch ušetria oproti zahraničným študentom viac ako polovicu peňazí. Priemerný poplatok školného za jeden rok štúdia na štátnej univerzite je pre Američanov 9.137€, pre zahraničných študentov 23.480€.
  • Na súkromnej univerzite sa nerobia rozdiely medzi americkým študentom a zahraničným študentom, takže poplatky sú pre všetkých na tej istej úrovni. Priemerný poplatok školného za jeden rok štúdia na súkromnej univerzite je 32.000€.
  • Ceny v oboch grafoch sú uvádzané za jeden rok štúdia.

Okrem poplatkov za bývanie, stravu, štúdium, si musia študenti hradiť aj rôzne iné položky ako zdravotné poistenie, administratívne poplatky a pod., čiže cca ďalších 10.000€. Ak si kladieš otázku, odkiaľ na to berú peniaze, tak štatistiky hovoria, že štyria z piatich študentov pracujú popri škole ako brigádnici. Veľkou výhodou je patriť do školského športového klubu, vďaka ktorému vo väčšine prípadov študenti pokrývaju aspoň časť svojich výdavkov. Množstvo študentov disponuje študentskými pôžičkami, ktoré splácajú ešte niekoľko rokov po ukončení štúdia.

  • Po ukončení vysokoškolského štúdia viac ako 2 milióny študentov disponuje dlhmi vo výške viac ako $100 000.
  • Dlhy všetkých študentov v Amerike dosiahli v roku 2019 výšku $1 410 000 000 000 (1.41 trilión dolárov).

A teraz si predstav krajinu, kde je štúdium bezplatné, a k tomu ešte aj vlaky. 🙂 Milý čitateľ, ďakujem ti za prečítanie tohto článku. V tom ďalšom ti prezradím čo všetko obnáša štúdium medicíny, keďže lekári majú rozprávkové platy. Určite sa dočítaš viac aj o vysokoškolskom športe a študentskom živote za veľkou mlákou. Pikoška na záver: Na väčšine univerzít zarába tréner školského klubu amerického futbalu viac ako jej riaditeľ. Priemerný ročný plat trénera je $2 000 000.

Tina

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Najčítanejšie

Zaujímavosti

Sledujte ma