Náhľad do židovskej kultúry v USA

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Milí čitatelia, vítam Vás pri článku, ktorého hlavnou témou sú ortodoxní Židia a ich komunita v USA. Čo myslíte, v ktorej krajine žije najpočetnejšia komunita? Ak ste tipovali USA, tak máte pravdu.

Táto téma patrí znova k tým žiadaným. V jednom z predchádzajúcich článkov som písala o dvoch veľmi zaujímavých náboženských skupinách, ktoré majú silné komunity v USA – amiši a mormóni. Tento článok mal u Vás veľký úspech a ak ste ho náhodou ešte nečítali a chcete tak urobiť, pripájam ho aj sem: O náboženských skupinách – amiši a mormóni

Pred písaním tohto článku som si prečítala veľa článkov a zaujímavých príbehov. Taktiež som si pozrela pár dokumentov (napr. Unortodox a One of Us na Netflixe; zaujímavú sériu na Youtube od Petra Santenalla) atď. Cieľom tohto článku je trošku nahliadnuť do židovskej kultúry a komunity, ktorá žije v USA. Samozrejme tak, ako je to v každej komunite, aj v tejto neplatí všetko na každého. Sú Židia, ktorí oslavujú len Chanuku (Hanukkah) a nejedia všetko kóšer, no sú aj takí, ktorí dodržiavajú všetky striktné pravidlá. A aby toho nebolo málo, ešte sú milióny Židov medzi týmito dvoma skupinami. Židovské komunity sa medzi sebou dosť líšia – niektorí sú liberálni, iní zas konzervatívni.

Kto sú Židia

Na začiatok si v krátkosti prejdime základné fakty o Židoch.

 • Židovské náboženstvo je staré 4 000 rokov.
 • Svätou a najdôležitejšou knihou je Tóra (Torah), z ktorej čerpajú mnoho zákonov a pravidiel.
 • Veria v jedného Boha (monoteizmus), identitu a zmluvu medzi Bohom a jeho ľuďmi.
 • Veria, že každý človek obdržal dobro dedične, pretože ho stvoril Boh.
 • Za otca židovského národa sa považuje Abrahám, ktorému sa zjavil Boh a s ktorým sa dohodol, že on a jeho potomkovia vybudujú jeden veľkolepý národ.
 • Abrahámov vnuk, Jakub zohral v tvorení národa veľmi dôležitú úlohu. Premenoval sa na Izrael a jeho deti a všetky generácie boli Izraeliti.

Príchod Židov do USA

 • Do Spojených štátov prišli ešte v časoch kolónií.
 • Mnoho Židov z rôznych krajín vstúpilo na územie USA v neskorých 80-tých rokoch 19. storočia ako súčasť všeobecnej imigrácie. Napríklad v polovici 19. storočia sem prišli nemeckí Židia, ktorí si začali budovať synagógy a obchody s oblečením v rôznych amerických mestách.
 • Mnohí po príchode do štátov pôsobili aktívne v bankovníctve v New York City.
 • Východní Židia, ktorí rozprávali po jidišsky (západogermánsky židovský jazyk), sa usadili v New York City v rokoch 1880 – 1914. Išlo o skupiny ortodoxných a konzervatívnych Židov, ktorí tam žijú dodnes.

Kóšer jedlo – čisté stravovanie Židov

Kóšer (kosher) jedlá a nápoje, ktoré sú umožnené jesť Židom na základe ich stravovacích zákonov. Vedci sa domnievajú, že tieto židovské stravovacie zákony sú jedny z prvých zákonov tohto druhu. Objavili sa už v Tóre a odvtedy sa ich základy nezmenili.

Kóšer má tri kategórie: mäso, mliečne výrobky a tzv. „pareve“-neutrálne. Keďže tých pravidiel je veľa, prejdime si len zopár:

Mäso – dovolené je z párnokopytníkov (krava, koza, ovca), ktoré patria medzi prežúvavce (potravu požujú, zhltnú a nestrávená sa im vráti späť a znova ju požujú). Z toho dôvodu nie je kóšer bravčové mäso. Zviera sa smie zabíjať len za účelom potravy, ak zomrelo prirodzenou smrťou, nie je kóšer.

Mliečne výrobky – všetky produkty musia byť z kóšer zvierat.

Pareve – sem patria neutrálne potraviny ako vajcia, ryby a morské živočíchy (musia mať šupiny a plutvy), ovocie a zelenina, cestoviny, káva a všetko balené jedlo. Na tieto jednotlivé druhy produktov platí mnoho ďalších zákonov.

Mäso a mliečne výrobky sa nesmú miešať a jesť spolu (každá skupina má určené pravidlá, koľko hodín po sebe je povolené jesť mäso a mliečne výrobky).

 • Mnoho ortodoxných Židov má dokonca rozdelené kuchyne na tri časti – v jednej sa pripravuje mäso, v druhej mliečne výrobky a tretia je neutrálna. Taktiež majú z toho dôvodu minimálne dve sady tanierov a príborov.

Židovské komunity v USA

Viaceré zdroje sa nezhodujú v počte Židov žijúcich za veľkou mlákou. Pre tento článok použijem dáta z Jewish Virtual Library, podľa ktorých žije v roku 2020 v USA 7 153 065 Židov (dokonca sa odhaduje ešte viac, až okolo 7.5 miliónov). Toto vysoké číslo znamená, že v žiadnej krajine na svete ich nežije viac.

 • V Izraeli (podľa The Jerusalem Post) žilo v roku 2019 6.7 miliónov Židov. Nasledujú krajiny ako Kanada, Veľká Británia či Argentína. Odhaduje sa, že po celom svete ich žije už viac ako 15 miliónov.
 • Z celkového svetového počtu sa k ortodoxnému krídlu hlási okolo 2 000 000 ľudí.

Ďalej sa zameriame už len na USA. Najpočetnejšia skupina žije v New York City – viac ako 1.7 miliónov. Nasleduje California s počtom okolo 1.2 miliónov.

Židia v USA sú viac liberálni

Židia za veľkou mlákou sú oproti širokej verejnosti a zvyšku krajiny liberálnejší, čiže volia demokratov; vzdelanejší – väčšina má dosiahnuté univerzitné vzdelanie; starší a majú menej detí. Avšak toto neplatí pre skupinu ortodoxných Židov.

Ortodoxní Židia a Chasidi v USA

 • Jeden z desiatich Židov žijúcich v USA sa hlási k ortodoxnému krídlu. Žijú najmä v New York City v mestskej časti Brooklyn.

Na rozdiel od ostatných Židov za veľkou mlákou, sa ortodoxní hlásia k republikánom a zastávajú konzervatívne postoje k témam ako napríklad homosexualita.

K ich hlavným charakteristikám patria: náboženská oddanosť a v porovnaní s celkovou americkou židovskou populáciou sú mladší a majú viac detí.

 • Okrem ortodoxných Židov existujú aj Chasidi (po anglicky Hasidic Jews), ktorí dodržiavajú najprísnejšie pravidlá a môžeme ich označiť ako vyšší stupeň od ortodoxných – ultra ortodoxní.
 • 6 z 10 ortodoxných amerických Židov sú Chasidi.
 • Väčšina sa medzi sebou rozpráva jidišským jazykom. Tento jazyk ovláda cca 500 000 – 1 milión Židov po celom svete. Pred Druhou svetovou vojnou rozprávalo týmto jazykom takmer 11 miliónov ľudí.

Za veľkou mlákou existujú stovky židovských skupín, ktoré sa od seba odlišujú, čiže ich je veľmi ťažko definovať. Avšak aj napriek tomu prejdime na pár zaujímavých faktov.

Zaujímavé fakty o Chasidoch

Oblečenie

Chasidi sa dajú spoznať už na prvý pohľad vďaka špecifickému oblečeniu.

 • Muži nosia zväčša čierne obleky, čierne plášte (vysvetľujú to tak, že ich oblečenie je jednoduché, pretože symbolizuje, že osoba, ktorá ich nosí je dôstojná a skromná). Ako opasok majú gartel (veria, že spodná a vrchná časť tela musia byť od seba oddelené; znamená to kontrolu nad zvieracími inštinktmi).
 • Muži a chlapci majú vždy prikrývku hlavy, aby nezabudli, že vždy je niečo nad nimi – napríklad ženatí muži zvyknú nosiť štrejmel (shtreimel), ktorý stojí tisíce dolárov. Vyrába sa na mieru a je z pravej kožušiny.
 • Mužom sa prikazuje mať bradu a bokombrady. Členovia niektorých židovských komunít nosia paesy (payot) – sú to dva pramene vlasov v prednej časti hlavy, pred ušami.
Židia, ktorí majú na hlave shtreimel

Tallit (vyzerá to ako veľká šatka, pončo) sa nosí pod oblečením alebo na vrchu a symbolizuje úctu k Bohu. Taktiež si môžete všimnúť že nosia strapce, na ktorých sú uzlíky. Je ich presne 613, pretože každý veriaci Žid musí dodržiavať 613 zákonov.

 • Ženy majú veľmi prísne pravidlá najmä čo sa týka vlasov. Tie, ktoré sú vydaté, si musia svoje vlasy prikrývať na verejnosti, napríklad tak, že nosia parochne alebo si holia hlavy (neholia si ich však všetky ženy, nie je to pravidlom). Dôvod je vraj jednoduchý – skromnosť. Parochne, ktoré používajú sa nazývajú šejtel (sheitel), môžu byť syntetické alebo z pravých ľudských vlasov a jedna stojí $500 – $1 500.
Tradičná chasidská rodina

Práve skromnosť zohráva úlohu aj pri oblečení všetkých vekových skupín. Patrí sem napríklad pravidlo, že chasidské ženy musia mať na verejnosti zakryté celé telo okrem rúk a tváre. Nemôžu nosiť nohavice, dovolené sú šaty a sukne (musia siahať pod kolená). Rukáv by mal siahať až k zápästiam.

Pravidlá v chasidských komunitách

Pravidiel v komunite ultra-ortodoxných Židov existuje veľmi veľa. Aby tento článok nebol nekonečný, vybrala som pár na ukážku.

 • Ženy neprichádzajú do fyzického kontaktu so žiadnym iným mužom (okrem svojho manžela) – ani dotyk.

 • Ženy nemôžu spievať pred inými mužmi.

 • Ženy majú každý mesiac rituál mikvah, počas ktorého sa ponárajú celé do vody. Okrem vydatých žien sa to odporúča aj tým, ktoré sú ešte len pred výdajom. Ide o očistný obrad, ktorý im umožňuje pokračovať v intímnych vzťahoch so svojimi mužmi po ukončení menštruácie. V jednom momente musí byť žena kompletne ponorená. Tento rituál sa deje na vyhradených miestach, ceny sa pohybujú okolo $20. Pred ponorením sa do vody židovské zákony vyžadujú dôkladné očistenie tela, vrátane strihania nechtov a umývania zubov.
Miesto, kde sa vykonáva mikvah
 • Veľkou súčasťou predpisov je, že muži nesmú byť pokúšaní inými ženami. Z tohto dôvodu sú obe pohlavia oddeľované v školách, synagógach a niekedy aj v mestskej hromadnej doprave.

 • Nepresviedčajú nikoho, aby sa stal Židom. Komunitu rozširujú tak, že majú veľa detí. Priemerná rodina má 6 detí, no existujú aj také, ktoré majú 10 až 15 detí.
Rodina, ktorá má 10 členov, z toho detí je 8
 • Hlavná úloha muža je odchádzať každý deň z domu za prácou, hlavná úloha ženy je udržiavať domácnosť, starať sa o deti.

 • Ak chce niekto z tejto komunity odísť, zväčša sa mu všetci otočia chrbtom už navždy.

 • Pred každým jedlom a pitím hovoria požehnanie podľa toho, o aké jedlo ide – z akých je ingrediencií. Napríklad ak ide o pizzu, hovoria požehnanie na múku, pretože tá je v tomto jedle základom.

 • Všetci Židia by sa mali modliť trikrát denne: ráno, poobede a večer.

 • Od piatkového západu Slnka do sobotného západu Slnka majú sabat (shabbat)čas oddychu, počas ktorého sa chodia modliť do synagóg. Chasidi v tomto čase nevykonávajú naozaj takmer nič – nevaria, nedvíhajú telefóny, nešoférujú, necestujú.
Počas sabatu sú na stole zapálené dve sviečky, jedna na úctu tohto dňa a druhá na vytvorenie mieru v domácnosti
 • Nepozerajú televíziu, väčšina domácností nemá internet, avšak niektorí ho používajú najmä na pracovné účely.

 • Ich komunita je silná. Držia spolu ako rodina. Majú svojich dobrovoľníkov, ktorí slúžia ako hliadky – policajti a lekári. Ich ambulancie a dobrovoľníci boli medzi prvými na mieste útokov na Dvojičky (9/11).
Sanitka chasidských dobrovoľníkov

 • Partnerské dvojice zvyčajne vopred dohodujú rodičia, ktorí sa navzájom preverujú (vzdelanie, povesť atď). Najprv sa pár stretne pod dohľadom, či medzi nimi existuje chémia. Nasleduje randenie už iba vo dvojici. Účelom ich randenia je manželstvo. Randenie trvá zväčša veľmi krátko (napríklad idú do raz reštaurácie a rozprávajú sa o budúcnosti), nasleduje svadba. Niektoré rodiny sú však veľmi striktné, takže mladý pár nemá na výber, aj keď neexistuje chémia. Zvyčajne sa svadba koná v 18-21 rokoch.
Na svadbách sú obe pohlavia hostí oddelení od seba

Záver

Milí čitatelia, ďakujem za prečítanie tohto článku. Ak by ste mali nejaké otázky k tejto téme, prosím neváhajte ma kontaktovať, či už prostredníctvom FB stránky Za Veľkou Mlákou, alebo e-mailom: zavelkoumlakou@gmail.com. Budúci týždeň nás v USA čaká najväčší americký sviatok Vďakyvzdanie + známy Black Friday. Keďže tento sviatok podľa tradícií oslavujeme aj my, napíšem Vám viac o jeho zvykoch a atmosfére + dám zopár overených receptov.

Ak si radi čítate pár zaujímavostí v anglickom jazyku, nezabudnite ma sledovať na instagrame, kde do príbehov pridávam okrem zaujímavostí aj viac z môjho každodenného života. Nájdete ma pod: tina_januvka alebo za velkou mlakou.

Tina

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Najčítanejšie

Zaujímavosti

Sledujte ma