Vzdelávací systém v USA

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Milí čitatelia, vítam vás pri článku, ktorý je úvodom a prehľadom k rozsiahlej téme: americký vzdelávací systém. Aby sme čo najlepšie pochopili základný princíp amerického vzdelávania a hierarchie škôl, prejdeme si základné jednoduché definície, rozdelenie a ceny.

Tento článok ukončíme pri štúdiu na základnej škole a v ďalšom článku, ktorý zverejním 23. apríla budeme pokračovať v Middle School, High school a University + zodpoviem ďalšie vaše otázky.

Ako funguje vzdelávací systém v USA

Každý štát má svoje oddelenie školstva, svoje vlastné zákony, týkajúce sa financií, zamestnancov školy, učebných osnov či povinnej školskej dochádzky. Každý štát má teda veľkú kontrolu nad tým, čo sa vyučuje v jeho školách; nad podmienkami a požiadavkami, ktoré musí študent splniť a je tiež zodpovedný za financovanie.

 • Ak by sme však chceli ohraničiť povinnú školskú dochádzku, vyzeralo by to nasledovne: od 5-6 do 16-18 rokov, v závislosti od konkrétneho štátu.

 • Školský rok sa začína koncom augusta/začiatok septembra a trvá do konca mája/začiatok júna, v závislosti od konkrétneho štátu.

 • Štátne školy (public schools) patria pod miestne školské obvody (school districts). Napríklad v štáte Pennsylvania existuje 500 školských obvodov. Niektoré sú malé, lokálne, nachádzajúce sa v malých mestách. Existujú však aj väčšie, napríklad The School District of Philadelphia, pod ktorý patrí celé veľké mesto.

 • Každé dieťa v USA má právo na bezplatné základné vzdelanie (tento zákon sa vzťahuje na škôlky, základné a stredné školy K-12).

 • Vedomosti žiakov sa hodnotia písmenami: A nad 90%, B nad 80%, C nad 70%, D nad 60%, E nad 50%, F pod 50%. Taktiež sa môžu udeľovať plusy alebo mínusy, napríklad A+.

Školské prázdniny

Množstvo školských prázdnin taktiež závisí od konkrétneho štátu a konkrétneho školského obvodu. Čo však platí všeobecne, pre všetky školy, najdlhšie prázdniny sú vianočné, ktoré vo väčšine prípadov trvajú od 24. decembra do 1. januára.

Ak vás zaujímajú školské prázdniny, pripájam zoznam, ktorý sa týka Philadelphie: Zoznam školských prázdnin Philadelphia.

Hierarchia škôl v USA

Existujú dva hlavné druhy škôl: štátne a súkromné. Ak sa rodič rozhodne dať dieťa do štátnej školy, musí to riešiť cez príslušný školský obvod, o ktorom som písala vyššie. Takmer v polovici amerických štátov rozhoduje o výbere školy príslušný školský obvod. Napríklad do niektorých škôl môžu nastúpiť len žiaci z príslušných mestských oblastí (podľa poštového smerovacieho čísla trvalého bydliska).

 • Za veľkou mlákou existuje cca 97 568 štátnych škôl. Súkromných je výrazne menej, približne 34 576.

Základné a povinné vzdelanie v USA sa označuje skratkou K-12. Začína prvým ročníkom základnej školy a končí posledným dvanástym ročníkom strednej školy (v niektorých štátoch je v ňom zahrnutá aj škôlka)

Predtým, ako dieťa nastúpi do školy, môže navštevovať viaceré druhy zariadení, ktoré síce nie sú povinné, no často využívané.

Denná starostlivosť (Day-care)

Zariadenie, ktoré je určené na stráženie malých detí. Nemá edukačný charakter, je zamerané na hru a detskú interakciu. Využívajú ho najmä rodičia, ktorí musia chodiť do práce, resp. potrebujú postrážiť deti na pár hodín a chcú, aby bol v kolektíve.

 • Priemerná cena za týždeň v dennej starostlivosti je $215 / 180€.

Príprava na školu/škôlku (Preschool)

Podobne ako pri dennej starostlivosti, prípravky nie sú povinné a vlastnia ich súkromníci. Keďže ich hlavným cieľom je príprava detí na ďalšie vzdelávanie (škôlka, škola), majú najmä edukačný charakter. Sú určené pre deti od 3-4 rokov, ktoré sa pomocou hier učia prvé písmenká, farby a ďalšie základy. Väčšina týchto zariadení ponúka program na 2-3 hodiny denne.

V USA sa tešia svojej popularite prípravky, ktoré využívajú rôzne metódy učenia, ako napríklad Montessori, Waldorf či High Scope.

 • Ceny za jeden rok sa pohybujú približne od $4 460 do $13 158.
 • Ak niekto chce dať dieťa do prípravky, no nemôže si to finančne dovoliť, riešia to štátne programy, ktoré sú určené pre rodiny s nízkym príjmom.

Základná škola (Elementary school)

Ako som už spomenula vyššie, výber štátnej základnej školy sa rieši cez school district.

Škôlka (Kindergarten)

Škôlka je súčasťou základnej školy a zároveň systému štátnych škôl v USA. Ide o najlepšiu prípravu deti na nástup do školy. Minimálny vek na nástupu do škôlky sa historicky menil. Momentálne je vo väčšine štátov stanovená spodná hranica 5 rokov. Nájdu sa však aj štáty, ktoré povoľujú skorší nástup. Ak sa pozrieme na štatistiky, v roku 2010 začínalo škôlku v štyroch rokoch iba 6% detí.

To, či je nástup detí do škôlky povinný, závisí od konkrétneho štátu – aktuálne je kindergarten povinná v minimálne 19 amerických štátoch.

 • Štátne škôlky, ktoré sú súčasťou štátnej základnej školy nie sú spoplatnené. Niektoré ponúkajú program na pol dňa, iné zasa na celý deň.
 • Súkromné škôlky, ktoré sú súčasťou súkromnej základnej školy sú spoplatnené. Ich cena sa pohybuje v priemere $10 000 / 8 350€ na jeden školský rok.

Ročník 1 – 5 (1st – 5th grade)

Žiaci majú vyučovacie hodiny v jednej triede (s výnimkou telesnej či hudobnej výchovy). Tento stupeň je veľmi podobný ako u nás na Slovensku. Hlavné predmety vyučuje ten istý učiteľ. Počet žiakov v jednej triede závisí od konkrétnej školy, no čísla sa pohybujú v okolí 20-30.

Ceny za tieto ročníky na súkromnej škole sa pohybujú v priemere $8 014 / 6 690€ za školský rok.

Po ukončení štúdia na základnej škole pokračujú študenti na nižší stupeň strednej školy – middle school.

Otázky k téme

V nasledujúcich riadkoch zodpoviem na otázky, ktoré sa týkajú prvej časti. Všetky ostatné, ktoré sú o stredných a vysokých škôl zodpoviem v pokračovaní článku.

1. Sú štátne školy v USA kvalitou na úrovni v porovnaní so súkromnými školami?

Je to veľmi individuálne. Paradox je, že väčšina štátnych škôl v centre veľkých miest je menej kvalitná ako školy v okolitých mestských častiach (tzv. suburbs). Rozdiel medzi kvalitou štátnych škôl môže byť naozaj extrémny. Na tie najlepšie sa kvôli náporom a kvôli zachovaniu kvality musia robiť prijímacie skúšky. Na druhej strane existujú školy, kde majú nedostatok učiteľov, pretože tam nechce nikto učiť.

2. Ako je to v USA s vyučovaním doma?

Právo na domáce vyučovanie (homeschooling) vyplýva zo zákonov všetkých 50 štátov. Avšak podmienky a regulácie už závisia od konkrétnych štátov. Podľa štatistík z roku 2019 sa vyučuje doma minimálne 2,5 milióna študentov. Každý rok sa však tento počet zvyšuje. Keď som hľadala dôvody, tak vraj najčastejší je ten, že rodičia chcú mať viac kontrolu nad tým, čo sa dieťa učí a výrazne im to uľahčuje skvelý prístup k informáciám a učebným materiálom na internete.

3. Čo ak dieťaťu vychádzajú zlé roky? Aké sú podmienky pre autistické deti?

Podľa štatistík navštevuje klasické štátne školy až 71% zo všetkých autistických detí v USA. Existuje totiž zákon, podľa ktorého musí každá škola vedieť vytvoriť individuálny vzdelávací program pre každé dieťa s autizmom. Avšak, realita je v niektorých prípadoch o čosi iná a niektoré školy skrátka nie sú dostatočne dobré.

Zároveň existujú aj rôzne špeciálne školy, ktoré sú súkromné, čiže spoplatnené. Okrem školených pedagogických pracovníkov majú k dispozícii terapeutov zameraných na zlepšenie reči atď. Cena takýchto zariadení sa pohybuje na sumách $20 000 – $50 000 ročne. Avšak ak je rodina vo finančnej núdzi, môže žiadať o pokrytie nákladov miestny školský obvod. Rodina však potrebuje dokázať, že pre dieťa neexistuje lepšia štátna/neplatená škola v okolí. Finančnú injekciu (cca $100 000) sa podarí vybaviť v priemere dvom rodinám v jednom školskom obvode.

4. Čo ak dieťaťu vychádzajú zle roky? Ako sa to rieši?

Väčšinou sa to rieši pri nástupe do škôlky, keďže už je súčasťou základnej školy. Pre väčšinu štátov platí, že dieťa môže nastúpiť do škôlky po dosiahnutí piatich rokov. Ak je však dieťa narodené v jeseni, najpravdepodobnejšie musí počkať rok, čiže nastúpi tesne pred svojimi šiestimi rokmi.

5. Ako fungujú školské autobusy?

Školské autobusy sú oficiálne v žltom prevedení od roku 1939, pretože táto farba je najviac rozpoznateľná a skôr upúta pozornosť. Školské autobusy využívajú deti do školy a zo školy. V skutočnosti však nezastavujú pri každom dome ale na zastávkach, ktoré sa nachádzajú relatívne blízko v každej štvrti. Pre deti so špeciálnymi potrebami platia výnimky. Trasy autobusov a zastávky sa určujú na základe adries žiakov. To, či škola musí mať k dispozícii školský autobus závisí od zákonov jednotlivých štátov.

Záver

Milí čitatelia, ďakujem vám za prečítanie tohto článku. V druhej časti sa zameriame na stredné a vysoké školy. Prejdeme si podmienky pre zahraničných študentov, aké sú štatistiky o amerických študentoch – koľko z nich pokračuje v štúdiu na univerzite či ako sa za veľkou mlákou študuje externe. Čo myslíte, fičí tu vyučovane cez víkendy?

Sledovať ma môžete aj na mojich sociálnych sieťach:

 • Facebook: Za Veľkou Mlákou
 • Instagram: tina_januvka
 • LinkedIn: Martina Januvka

Tina

Zdieľaj

Share on facebook
Facebook

Najčítanejšie

Zaujímavosti

Sledujte ma